You are here: HomeTelevisionSammy Gyamfi, Pratt openly acclaim NPP's Dr. Okoe Boye