You are here: HomeTelevisionNewsNkonkonsa interviews Mikki Osei Berko