You are here: HomeWallSayIt Loud2008 11 05

Say It Loud Archive of Wednesday, 5 November 2008

Nov 2008
barima 2008 Nov 05 20:58
Botifans 2008 Nov 05 20:09
GhanaBlog 2008 Nov 05 17:30
mouth 2008 Nov 05 17:06
ZEO 2008 Nov 05 16:44
Kofi Ameko 2008 Nov 05 16:15
Pliny the Younger 2008 Nov 05 15:42
NiiAddotey 2008 Nov 05 15:31
Lovely Sweet Molly 2008 Nov 05 15:22
Chama Cha 2008 Nov 05 15:18
Asase 2008 Nov 05 14:38
Old Dirty Bastard 2008 Nov 05 14:15
??r??? 2008 Nov 05 13:11
Kwaku Timpa-Mrikisi 2008 Nov 05 13:04
K.K. 2008 Nov 05 12:57
HKP 2008 Nov 05 12:13
John the Baptist 2008 Nov 05 12:13
Henry Bentil 2008 Nov 05 11:54
Kwaku Azar 2008 Nov 05 11:22
BISHOP Dela 2008 Nov 05 11:14
KK Fosu 2008 Nov 05 10:47
Okatakyie 2008 Nov 05 10:37
Kwabena Tawiah 2008 Nov 05 10:30
The Observer 2008 Nov 05 10:11
Kwaku Timpa-Mrikisi 2008 Nov 05 09:55
THE SON OF MAN 2008 Nov 05 09:27
Azumah Nelson 2008 Nov 05 09:24
Joe Mensah 2008 Nov 05 09:22
Bajan 2008 Nov 05 09:16
John the Baptist 2008 Nov 05 09:02
Efo Sasraku 2008 Nov 05 08:56
Na-Sei 2008 Nov 05 08:51
Titi Amojntin 2008 Nov 05 08:49
NiiAddotey 2008 Nov 05 08:44
PAS-US 2008 Nov 05 08:08
Woleiatse? 2008 Nov 05 07:59
BullShit 2008 Nov 05 07:49
Efo Kokroko 2008 Nov 05 07:41
S.S.Bonsam 2008 Nov 05 07:39
HKP 2008 Nov 05 07:06
BISHOP Dela 2008 Nov 05 06:59
Ataa Armah 2008 Nov 05 06:03
Commodore. 2008 Nov 05 05:37
Kwabena Tawiah 2008 Nov 05 05:24
Tolon Naa 2008 Nov 05 05:12
YAW MUSA 2008 Nov 05 05:01
Ghanaba Kwasi 2008 Nov 05 04:43
Joe Tee 2008 Nov 05 03:56
kwame agyemag 2008 Nov 05 03:13
JEEPERS CREEPERS 2008 Nov 05 03:10
Tsoo-Ohami 2008 Nov 05 03:06
Lt. Gen. Oditokuro 1 2008 Nov 05 03:00
Jerry Maning 2008 Nov 05 02:44
alexis 2008 Nov 05 02:25
KASA BARIMA 2008 Nov 05 02:17
Joshua Osei 2008 Nov 05 00:42
Kofi sika 2008 Nov 05 00:37
HKP 2008 Nov 05 00:24
ROYAL 2008 Nov 05 00:17
ghanamann 2008 Nov 05 00:14