You are here: HomeWallOpinionsArticlesRead ArticleEnlarge Photo 1

How did 'Mia de nyigba lolo la' in Ewe become 'Yen ara y’asaase ni' in Twi?

Ephraim Amu, composer of 'Yen ara y’asaase ni'
Ephraim Amu, composer of 'Yen ara y’asaase ni'