You are here: HomeNews2019 06 12Article 754267

Direct your anger to Ofosu Ampofo – Owusu Bempah to kidnapped girls’ families

Comment: Re: Direct your anger to Ofosu Ampofo – Owusu Bemp

Author:
STONE
Date:
2019-06-12 15:39:32
Comment to:
Direct your anger to Ofosu Ampofo – Owusu Bempah


BLEACHED FACE. HAAAAA HAAAAAA HAAAAAAAA

This article is closed for comments.

06-12 08:54
 
 
 
Re: Direct your anger to Ofosu Ampofo – Owusu Bemp
STONE
06-12 15:39