Make:
Mitsubishi Pajero - 2001
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Mitsubishi Outlander - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Mitsubishi Outlander - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Urvan - 2002
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Versa - 2010
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Altima - 2006
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Primera - 2006
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Almera - 2008
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Frontier - 2001
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Murano - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Caravan - 2004
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Sunny - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Sunny - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Sunny - 2003
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Altima - 2007
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Urvan - 2002
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Versa - 2010
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Altima - 2006
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Primera - 2006
Price:
GH¢ 25,000.00
Make:
Nissan Murano - 2005
Price:
GH¢ 25,000.00